• 650
 • 579

  çevre ve insan için

 • 593

  geleceğimiz için

 • 594

  Destek verelim

TEAMTEX

11223


 • birlikte geri kazanalım

 • TEMEL AMACIMIZ

   

  Birlikte çalıştığımız herkese, temasta olduğumuz her topluma ve etkilediğimiz her çevreye karşı etik davranış standartlarının benimsenmesi esasına dayanarak, sadece müşteri memnuniyetine değil, aynı zamanda çalışan memnuniyetiyle çevre bilincinin artırılması ve korunmasına da odaklanan bir kurumsal anlayışla büyümek; Bu çerçeve dahilinde daha yaşanabilir bir çevre için atıkları çevre kirliliğini önleyecek şekilde işlemek, depolamak, bertaraf etmek ve olabildiğince geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmaktır.

KISACA

TeamTex Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, tekstil atıklarının geri dönüşümü sektöründe çalışmak üzere 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirketin temel amacı belediyelerle ortak çalışarak atık depolama sahalarında bertaraf edilen tekstil atıklarının toplanarak yeniden kullanımının ve geri dönüşümünün sağlanması ve her yıl depolama alanlarına gönderilen binlerce ton tekstil atığı miktarının azaltılmasıdır.

TeamTex Grubu 2000 yılından bu yana Polonya ve 2008 yılından bu yana Almanya’da faaliyet göstermektedir. Ayrıca Belçika, Hollanda, Norveç ve Türkiye gibi Avrupa ülkelerindeki ortak kuruluşlarıyla birlikte 200’den fazla çalışanıyla yılda 14 Milyon Kg tekstil atığının yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü sağlamaktadır.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Üzerinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz etmektedir. Biz bu dünyanın doğal kaynaklarını ne kadar tasarruflu kullanırsak bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecek ve gelecek kuşaklar da doğal kaynaklardan yararlanma olanağı bulacaktır.

Tekstil geri dönüşüm

 

 

 

 

İŞ PLANI

is planı

İşletmenin temel amacı, şehirlerin muhtelif bölgelerine toplama kutuları yerleştirerek tekstil atıklarının atık depolama sahalarına gönderilmeden önce son kullanıcıdan geri kazandırılmasını sağlamaktır. Toplama kutularında biriken tekstil atıklarının araçlarla toplanmasının ardından ayrıştırma işlemi baş… Devamı